• FOTO: Kollstad, Reidar

Pensjonistpartiet støtter taxinæringen

Pensjonistpartiet er kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen.