• FOTO: Christina Østtveit

Byggfag ved Vennesla Videregående skole!

Vennesla videregående skole er en av de viktigste etablering i Vennesla siden Hunsfos. Nå trengs nye utdanningstilbud for å utvikle lokalsamfunnet videre som kompetansesamfunn.