Miljøtabbe av regjeringa

Dei elleve første månadane i år har Enova berre utbetalt 139 millionar kroner til energisparing i bustadar, skriv forfattaren. Biletet, frå 2016, syner kristiansands-politikarar i den tyske byen Freiburg for å studere miljøvenlege bydelar og nabolag, mellom anna dette hotellet. Foto: Vegard Damsgaard