• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Resirkulering av glass og metall

Avfall Sør har sendt ut en ny brosjyre som handler om smart søppelsortering. Ordningen er et prisverdig tlltak for å minne om at vi alle har et ansvar for miljøet, og at flest mulig bør gjøre en innsats for dette, og samtidig blir kvitt avfall og rask.