• FOTO: Kollstad, Reidar

Svar om overskudd i Agder Energi

Leif Andreas Thortveit kommenterer igjen Agder Energis resultat fredag 1. mars.