Vi kan pasient- og brukerrettigheter – bruk oss!

Pasient- og brukerombudene i landet har en felles markering av ombudsordningen 21.09.18.

Les hele saken med abonnement