• FOTO: Samuelsen, Kjetil

Meningsmåling kontainerhavn

Fædrelandsvennen har bestilt en meningsmåling om ovennevnte. Her opplyses det om resultater og hvilke partier som er mest for/mot, men ingen ting om hvor de spurte innbyggerne bor.