• FOTO: Jacob Buchard

Hovmod står for fall

På hjemmesidene til Sørlandets Kunstmuseum står det «SKMU Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene.»