• FOTO: Kjartan Bjelland

Ordføreren og bygdedyret

Om ett år opphører Søgne og Songdalen som kommuner og blir en del av storkommunen Kristiansand.