Ifølge representanten Alf Albert (Demokratene) fordeles dette sykefraværet med 3,3 prosent på det sterke kjønn og 6,6 prosent på det svake kjønn. Andre eventuelle kjønn nevnes ikke verken fra talerstolen eller i den grå kommunerapporten. Dette til tross for at kommunedirektøren bestreber seg på å omtale slike i andre sammenhenger.

Representanten Adriana Ruiz (Arbeiderpartiet) reagerer med sterke verb på Alberts omtale av svake kjønn, hvilket nå enn det måtte være. Debatten blir dermed polarisert og kommunens problem med sykefravær blir den store taperen.

Jeg vil derfor takke representanten Albert for at han helt uselvisk løfter debatten om sykefravær, tar sykes situasjon på alvor og samtidig bekymrer seg for bruken av skattebetalernes midler.

Representanten Ruiz fortjener ikke den samme takk. Fremfor å opptre som ansvarlig politiker og ta tak i problemet kommunen varsler, velger hun heller å snakke om hvordan hennes indre følelsesliv preges av Alberts tilnærming til kommunens problem.

Menneskers verdi og helse er viktig for Alf Albert og Demokratene. Han er opptatt av kommunens arbeidsgiverpolitikk overfor sine 9000 ansatte.

Det er lite tillitsvekkende at andre politikere gjennom tirader av avisinnlegg setter sine egne følelser foran dette.

Jeg forstår Alberts ordbruk slik jeg også forstår sportsjournalistenes omtale av fotballkamper. «Et sterkt lag tapte mot et svakere lag». Deretter er kampen over. Man går hjem og trener til neste kamp for deretter å gjøre det bedre.

Jeg ønsker alle kommunens politikere og ansatte lykke til med den neste kampen, og håper alle stiller med kjønnsnøytrale grå ark uten fargestifter til.

Alt annet kan gjøre enkelte politikere ufokuserte og ute av stand til å takle problemer som kan oppstå på midtbanen.

I riktig gamle dager ropte vi «Heia den som vinner, buksa full av kvinner – stakkars den som taper, buksa full av aper».

Men la oss ikke gjenta eller gå ned på det debattnivået!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.