«Nå skal alt bli så mye bedre»

Statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet (her sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum) sier at reduksjonen i skattefradraget vil gi staten økte skatteinntekter på 100 mill. kr, og at de øker momskompensasjonsordningen med 150 mill. Det er isolert sett kanskje riktig. Men det Vangen og Finansdepartementet vet lite om er hvordan dette vil virke inn på gaveinntektene til frivillige organisasjoner, skriver innsenderen. Foto: Torstein Bøe