• FOTO: Carl Erik Eriksson/ Trondheim ko

Ensidig materialvalg gir ikke klimagevinst

Kristiansand ønsker å bygge mer klimavennlig, og vil kreve at utbyggere bruker massivtre. Problemet med et slikt krav er at det ikke gir noen klimagevinst — og at kostnadene øker.