• FOTO: Kjartan Bjelland

Hva har de gjort mot oss?

Skal vi virkelig fortsette å behandle dyr som søppel? Dyreforsøk kan være nyttig for å finne ut av viktige ting, men det er veldig trist. Mange dyr får ikke en gang bedøvelse før de blir sprøytet med gift og operert.