• FOTO: Bjelland, Kjartan

«De siste dagers heldige»

Vi nærmer oss avdukingen av den hellige gral: 9.oktober, det herrens år 2019! Hvem skal styre Gotham City?