• FOTO: Bjelland, Kjartan

Bygg i massivtre

Venke Moe, plan og bygningssjef i Kristiansand kommune brakte i tirsdagsavisen av Fvn, nye, spenstige tanker om bygging i massivtre.