• FOTO: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30

Vil eldre mennesker bo lengst mulig hjemme?

Det synes å være stor teoretisk enighet blant politikerne om at det er best for gamle og skrøpelige folk at de skal bo lengst mulig hjemme.