Det skulle bygges 2 næringsbygg for å skaffe nye arbeidsplasser. Men hva har skjedd? Det blir bare en Coop-butikk og prosjektet blir nedskalert til en etasje.

Man kan lure på hvor mye bakkekontakt politikerne i Mandal har. Prosjektet har skapt debatt i lang tid. Mandal sentrum sliter med å fylle opp lokalene og skaffe en trivelig sentrumshandel. Likevel velger politikerne i byen å bygge ned noe av Mandals beste matjord uten at det er behov for det!

Matjord er en evigvarende knapphetsressurs som er uerstattelig. Det er stadig flere mennesker som sulter i verden, og krigen i Ukraina viser oss hvor viktig matvareberedskapen er. I Norge har vi bare 3% dyrket mark og bare 1% kan brukes til å dyrke matkorn. Vi er avhengige av å importere matkorn fra et verdensmarked som er i ulage. 1 m2 matjord kan produsere mer enn et brød pr år. 97% av Norges areal er ikke dyrket og det må være mulig å finne alternative arealer for utbygging.

Nå har politikerne valgt å bygge ned noe av Mandals beste matjord for at Coop skal tilrive seg større markedsandeler til tross for at de har 3 butikker i Mandal fra før. Man kan spørre seg om behovet for flere butikker, når flere sliter med omsetningen.

Politikerne i Mandal har klart å ødelegge verdifull matjord for alltid uten å ha oppnådd noen ting. Har ikke politikerne i Lindesnes kommune noen jordvernpolitikk?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.