Nå er det nå engang slik at man kan ikke forvente at alle stortingsrepresentantene har evne til å se konsekvensen av sine handlinger fram i tid. Når man attpåtil lytter på rådgiverne deres, blir man ytterlig betenkt. Da skjønner man at konsulenttjenestene Stortinget bevilger, kan for dem føles nødvendig. Men når politikerne ikke selv forstår hva de selv beslutter og må ha hjelp for å forstå, blir man veldig betenkt.

De fremmer etter hvert et utkast som vandrer fra hånd til hånd. Alle sitter trygt i godt betalte stillinger, og konsekvensen av deres beslutninger får lite gjennomslagskraft, da man ofte skyver dem ut til det påfølgende år.

For å holde den type industri som nevnt innledningsvis i drift, kreves pålitelig rimelig elektrisk kraft hele døgnet. Når kvinner og menn i denne type kraftkrevende industri roper et varsku, er det meget alvorlig. Dette er ansatte som sitter på en spisskompetanse som stort sett er utviklet innen egne rekker. De er i verdenstoppen på en høyteknologi de hegner om. Dette er internasjonale bedrifter som kjøper og selger på verdensmarkedet. Faller prisene på produktene deres, blant annet nikkel, kopper og kobolt, kan dette få dramatiske følger, dersom elektrisk kraft samtidig er uforutsigbart og økonomisk ustabilt.

Vi må ikke komme i den situasjon her i landet at vi er omgitt av politikere som ikke forstår at folk flest ikke forstår deres beslutninger.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.