Han føler seg misbrukt av gruppen som hevder at han var en av motstanderne og derved også er en av de som vil ha Søgne tilbake. Han hadde sine grunner for å stemme mot en sammenslåing, men det handlet om andre alternativer enn K-3. Det alternativet var nemlig ikke med i folkeavstemningen. Dersom K-3 hadde vært et alternativ, så hadde kanskje han stemt for det og nettopp derfor føler han seg misbrukt når det hevdes at han teller med i sammenhengen om å ville ha Søgne tilbake på grunn av den stemmen han avga.

Jeg mener Haga har et vesentlig poeng i denne saken. Det er at de som hevder å ville ha Søgne tilbake, ukritisk tar til inntekt de som stemte imot sammenslåingen den gangen. I likhet med Haga så stemte jeg også imot, men ikke på premissene til aksjonsgruppa, men jeg var imot regjeringens fremgangsmåte og bruk av Fylkesmannens tolkning av stemmeresultatet i Songdalen.

Jeg tror heller ikke jeg hadde stemt for alternativet K-3, men når saken er avgjort av Stortinget, som rette instans, så forholder jeg meg til det, og det er dagens situasjon vi må forholde oss til. Ikke det som en gang var. Derfor er jeg for at storkommunen skal få anledning til å gå videre, og så får vi se hva tiden bringer.

Om det må gjøres endringer på veien videre må vi forvente, men det er ikke riktig å telle meg med i flertallet som vil ha Søgne tilbake og på den måten misbruke også min stemme fra den gangen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.