Det er sent men godt at han kommer.

Til nå har jeg trodd at det ikke var mulig å gjøre annet enn å gjennomføre en folkeavstemning, men med forutsetning at det tilrettelegges slik at folk faktisk vet hva de skal stemme over. Med andre ord, må forutsetningen for hva vi skal velge klargjøres, og alle må selvsagt inviteres til å si sitt i hele kommunen! I tillegg må bystyret som er vårt lovlig valgte øverste organ i kommunen votere endelig da de har størst forutsetning for å se helheten.

Men nå kommer altså Støre. Da regner jeg med at vi kan slippe hele reverseringsprosessen.

Hvis Støre og Vedum har behov for å vite hva alle i Kristiansand kommune mener, så kan de bekoste å sende ut en spørreundersøkelse der folk kan svare hva de er fornøyd med og hva som har forbedringspotensial. Det kunne være nyttig i tillegg til de dialogmøter som allerede er gjennomført i regi av Nye Kristiansand. Dialog og medvirkning er aldri bortkastet men viktige innspill og godt demokratiarbeid.

2000 mennesker i ei Facebook gruppe kan ikke bestemme hva 115.000 mennesker skal ha av fremtid.

Hva bør Støre så ha med seg i kofferten for at det skal bli mulig å se fremover?

Jeg kan til en viss grad forstå at Støre ikke er skolert i hvordan en partiorganisasjon fungerer, men at partisekretær Kjersti Stenseng og kommunalminister Gjelsvik, som har ansvar for lokaldemokratiet, ikke har bedre innsikt, er rett og slett uakseptabelt.

Disse to skal være Støres fremste rådgivere på lokaldemokratiet og samspill mellom de ulike ledd i demokratiet. At de ikke har skjønt at denne saken er helt uakseptabelt håndtert, innebærer for meg kun en løsning. Begge må fjernes fra sine stillinger.

Partisekretær Stenseng har minst en gang før vist graverende dårlig håndtering og vurdering i Metoo-saken med Trond Giske.

Kommuneminister Gjelsvik har med sin arrogante selvbevisste «dette kan jeg bestemme»-holdning vist med all tydelighet at tillitsreformarbeidet ikke interesserer ham. Han har vist med sin «seierstur» til Facebook-gruppa, at han ikke respekterer hverken lokale lovlig valgte myndigheter eller resten av innbyggerne, hverken i bydelen Søgne eller resten av kommunen, men kun de han er enige med.

Det blir ikke mer demokrati av at han bruker enda sterkere tvang enn Høyre /Frp/Venstre gjorde i sin håndtering av regionreformen…

Men verre synes jeg det er at han heller ikke respekterer avtaler, lovverk og lovlig fattede vedtak, men bruker sin energi på hvordan han kan omgå lover og avtaler for å gjennomføre egen vilje… Slik kan ikke en minister opptre, han bør snarest tre tilbake.

Så bør Støre helst møte hele bystyret og beklage denne uheldige saken. I det minste bør han møte alle bystyrets gruppeledere. Først da kan vi alle se fremover og de misnøyde får mulighet til å si hva de er misnøyde med.

Ved neste valg vil vi alle kunne si hvem vi har tillit til videre, og da bør vi huske denne saken her…

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.