• FOTO: Jarle R. Martinsen

Plastproblemet

Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi sammen bidrar til å løse problemet.