• FOTO: Bjelland, Kjartan

«Å goodnight!»

Dette kunne vel strengt tatt vært et utrykk brukt om byens folkevalgtes opptreden i flere dagsaktuelle saker.