• FOTO: Jacob Buchard

Boligbygging

Viser til Per Frey sitt innlegg i Fædrelandsvennen 22. november.