• Med vår stolte historie fra et tidligere bonde- og industrisamfunn står vi nå midt oppe i en tid der nye arbeidsplasser vokser frem, skriver innsenderen. FOTO: RAMBØLL

Honnør til politikerne

Et historisk møte i Bygg- og miljøutvalget ble avholdt i Vennesla torsdag 22. november.