Bensinprisen er over 27 kr literen, Vedum lyttar.

Renta går opp, Vedum lyttar.

Prisen på mat stig, Vedum lyttar.

Tillegget pensjonistane fekk i vår, dekker snaut straumrekninga, Vedum lyttar.

Einslege pensjonistar får redusert kjøpekraft, Vedum lyttar.

Utbygging av E 39 er utsett, Vedum lyttar.

Tine meieri på Voss blir lagd ned, Vedum lyttar.

Ei gruppe i Søgne ville ha att Søgne som eigen kommune. Då handla Vedum. Og nå kan alt skje i Kristiansand. Det skal ikkje stå på pengar, seier ein lyttande Vedum.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.