Politikk er ifølge Store norske leksikon følgende:

All aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier i en gruppe. Målet er å lede eller styre samfunnsaktiviteten i et demokrati. Til å lede eller styre velges eller utpekes en politiker som får et tidsbegrenset verv som en tillit til å utføre jobben.

Mitt fokus er, hvordan veiledes og skoleres disse våre tillitsvalgte slik at de kan lede og styre oss alle i 4 år? Og ikke minst, hvilket ansvar har den enkelte politiker for hva de sier og gjør når de utøver sin jobb?

De siste dager har jeg lest og hørt hvordan og hva ikke mindre enn fem politikere mener vi skal ha det her sør.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) mener at noen som jobber for Kunstsilo driver ulovlig hvitvasking.

Vidar Kleppe (Demokratene) vil ikke ta avstand fra SIANs koranbrenning hvis ikke muslimers handlinger fordømmes.

Nancy Veronika B. Solbakken (Partiet De Kristne), vil ha bort regnbueflagging og kalt regnbueflagget for et pedo-flagg.

Stian Storbukås (Frp) vil ikke ta avstand fra SIANs koranbrenning fordi det i Sverige er borgerkriglignende tilstander utført av ikke-vestlige menn som demonstrerer.

Alf Albert (Demokratene) mener at kvinner er svakere enn menn og at de må gjøre noe med at de er mer syke enn de sterke mennene.

Så disse tillitsvalgte vil styre og lede oss her syd ved disse holdningene, og ikke minst ved denne måten å diskutere på?

Slik jeg leser og hører dem har de en ting til felles, de angriper andre ved å mistenkeliggjøre personer eller grupper som ikke er som dem selv eller mener som dem selv.

Det er helt i orden for meg at politikere, og andre, er motstandere av innvandring, tror på den kristne kirkes og ikke andre guder. At de bare vil ha hvite mennesker i Norge, at de kun godtar heterofile, at de mener at kvinner må bli sterkere, at de ikke vil at offentlige og private midler skal brukes til kunst og kultur, og jeg mener de skal ha rett til å si og skrive dette.

Men jeg godtar ikke at de som ikke mener dette skal behandles ufint eller fremstilles som kriminelle, eller mindreverdige når de argumenterer for hva de selv står for.

Derfor, politikere her syd, jeg oppfordrer dere alle til å ha en grundig diskusjon med dere selv og deres grupper om hva det vil si å lede og styre oss alle, og ikke minst hvordan dere utfører den jobben.

Uenighet og diskusjon er bra, da får en ofte frem gode løsninger, men angrep på andre er ikke metoden for å få frem løsninger. Hvis dine forslag til løsninger eller endringer er gode, vil de vinne frem hos flertallet, fordi de er nettopp det, gode…

Jeg håper vi fremover får bedre diskusjoner om hvordan vårt samfunn skal bli for oss alle, der vi alle viser respekt, bruker aktiv lytting og har fokus på hva vi mener er rett, ikke hva som er galt med andre.

P.S. Det at jeg bruker enkeltpersoner som eksempel på hvordan jeg mener det ikke bør være, er i seg selv et angrep , og noe jeg erkjenner er paradoksalt, men det gjør jeg for å vise hvordan jeg mener vi ikke skal opptre, fremover…

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.