De avfeier begge reaksjonene som har kommet. Jeg tenker de vet ikke hva de gjør, så det er oss velgere som bærer det største ansvaret for hvilke politikere vi vil skal representere oss.

Nå skal de ikke tvinges til å bruke andre ord eller raskt lære seg riktig forståelse av begrepsinnhold. Det viktige er at de har slike meninger og få dem opp i lyset.

Verken Albert eller Solbakken ville noe vondt, derfor svarer Albert at han «ikke mente noe med det» og anser reaksjonene som overdrevet, mens Solbakken sier at ingen av vennene hennes reagerte og at hun ikke er noen «homohater». Men at fakta om samfunnshistorie og ord har betydning bør vi kunne forvente av dem, og at de ikke får velge seg «alternative» virkeligheter. Og de skal ta til seg reaksjonene våre og kanskje vurdere om det er noe de ikke forstår. Og jeg mener noe med dette.

Vi som jobber for samfunnsutvikling, forstår sinnet Adraina Ruiz fra Arbeiderpartiet uttrykte umiddelbart etter Alberts tale. Begrepet «annet kjønn» er tittel på Simone de Beauvoirs bok fra 1949 og er en sosiologisk beskrivelse av det patriarkalske system der mannens egenskaper og verdier er normen og kvinnen avvikende fra disse, og mannen har makt på bekostning av kvinnen. At Albert ikke ser noe problem med å ha dette perspektivet i 2022, vitner om at han ser ikke kvinnen for alle menn der han troner øverst i hierarkiet. Feminister defineres ofte med å ha vilje til å endre denne skjevheten, og vi er mange som har trodd at det eksisterte tverrpolitisk vilje for likestillingsarbeidet.

Pride-flagget er mest kjent som internasjonalt «homoflagg» og representerer kjønns- og seksualitetsmangfold, men blir av Solbakken feilaktig rotet sammen med pedofili, altså voksne som ønsker seksuell omgang med barn, noe som er kriminelt i loven. Nå kunne hun ha en ren feil i bruk av begrepet, men går heller i forsvar og avfeier faktisk de negative reaksjonene og. Det er sjokkerende også at hun som folkevalgt tillater seg å bruke skjellsord mot homofile.

Politisk arbeid innebærer evne til å forstå informasjon om ulikhet, men også vilje til å gjøre noe med det. Når Albert og Solbakken på ytre høyre tilkjennegir slik manglende forståelse for samfunnsutviklingen og for saklig bruk av begreper, da kan vi heller ikke forvente at de skal bidra i det viktige endringsarbeid omkring levekår i landsdelen. Det er bra dette er kommet frem, fordi det er reelt. Begge disse folkevalgte avfeier den voldsomme reaksjonen de har fått som om det er reaksjonene det er feil på. Det synes jeg ikke de skal få slippe unna med. Det er de som bør forklare og rydde opp. Alle har rett til å mene og gjøre slik de vil så lenge det er innenfor lovlighet. Som velgere har vi den største makt til å påvirke hvem som skal jobbe for vår samfunnsutvikling.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.