La ikke Kvarstein skole 1-7 måtte vike på bekostning av behovet for en barnehage, skriver Kamilla Gunderstad på vegne av FAU ved Kvarstein skole. La ikke Kvarstein skole 1-7 måtte vike på bekostning av behovet for en barnehage, skriver Kamilla Gunderstad på vegne av FAU ved Kvarstein skole. Foto: Reidar Kollstad

La Kvarstein skole være en 1-7-skole!