– Delplanen som omhandler det siste Egsjordet skal altså nå opp til politisk behandling, og det er fullt mulig for ansvarlige politikere å stoppe byggeplanene, skriver Bondelags-leder Gunnar Hangeland. – Delplanen som omhandler det siste Egsjordet skal altså nå opp til politisk behandling, og det er fullt mulig for ansvarlige politikere å stoppe byggeplanene, skriver Bondelags-leder Gunnar Hangeland. Foto: Kjartan Bjelland

Stor folkelig motstand mot nedbygging av det siste Egsjordet