Man hentet frem retoriske banaliteter og pleonasmer med emfatisk hensikt, og kommunens fattige barn ble både ammunisjon og kanonføde på samme tid, og siktet rettet mot kunsten.

Det er så skivebom som det kan få blitt, men ikke veldig overraskende, at man er så lite versert i politikken at man sauser sammen budsjetter og tror at offentlig subsidiering av kunst går på bekostning av fattige barn i Norge.

Ei heller er det noe nytt at høyredreide populister angriper kunsten for å prøve å sanke stemmer fra de som er enklest å mobilisere med fiendebilder. Uansett, så bør dette vrøvlet få et korrektiv.

Jeg kan gi et konkret eksempel på hvor lite gjennomtenkt denne kritikken er; siden kritikken gjelder kommunen, så tenker jeg vi må se på kommunens pengebruk i første rekke. I en del år nå har vi sett kritikken hagle mot kunstsiloen, som fikk en kommunal tildeling på omlag 50 millioner kroner. Det er et kulturbygg som står sentralt plassert, der intensjonen er at det skal bli en del av helheten i Kristiansand som trekker folk til regionen.

De samme menneskene som skriker aller høyest om denne hodeløse prioriteringen, synes det var helt innafor å gi nesten 80 millioner kommunale kroner til bygging av ny kirke på Flekkerøy. Det er også et kulturbygg, på en øy, som neppe er tiltenkt å være en del av porteføljen til turistnæringen. Denne typen bygg bruker vi enorme summer på årlig, og de står stadig mer og mer tomme og i forfall. Hvor er FpU i denne saken? Eller Frp? Demokratene? Noen som helst? Stillheten er øredøvende. Det er nok for få populistiske poeng å score på kritikk av den typen pengebruk, tross alt.

Dog finnes det kanskje håp om at vi kan møtes på midten et sted; kommunens fattige barn har ikke råd til å gå på kulturskolen, og jeg tror ingen vil være uenig i at det å subsidiere dette vil være utmerket offentlig pengebruk. Altså, det finnes en måte å bruke penger på kunst, samtidig som man passer på at alle barn får muligheten til å delta i samfunnet, tross sosialøkonomiske forhold. Jeg vil foreslå at kanskje FpU og Frp, og øvrige som ikke synes subsidiering av kunst i det offentlige rom er noen god ide, at dette kanskje kan være en mer logisk tilnærming om man skal skyve de fattige barna foran seg. Da snakker man også om kulturbudsjettet, og slipper å innrømme at ens kunnskap om subsidier og offentlige budsjetter er så lav som den tilsynelatende er.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.