Som politiker må man følge med i timen. Ny forskning, hastverket i natur- og klimakrisa, og en statskasse som nærmer seg tom – gjør diskusjonen om å nedskalere store veiprosjekter både nødvendig og riktig. Det som var moderne i politiske sirkler for 5 år siden, er faktisk ikke det lengre.

Nylig annonserte Nye Veier at de ønsket å gjenbruke 5,3 kilometer med europavei, når de nå anbefaler trasé mellom Lyngdal og Kvinesdal. Det er gledelig at Nye Veier har økt fokus på gjenbruk – det har også MDG poengtert. Men det gjør ikke at byggingen av en råflott europavei er framtidsretta, klimavennlig og moderne samferdselspolitikk.

Det føles komisk å måtte vise til rapporter som poengterer viktigheten av å stanse nedbyggingen av natur. Politikerne bør kjenne til dem allerede. De forteller oss nemlig at vi går i feil retning. Hovedrapporten til FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, og peker på bygging av blant annet veiutbygging som årsak til at arter forsvinner. FNs klimapanel ber oss om å tenke nytt rundt transport og samferdsel for å kutte utslipp. Og forskningen er utvetydig på at mer motorvei gir mer kø og flere biler.

Det som tar aller flest liv i trafikken er fart. Da er det ironisk å bygge motorvei for å kunne heve fartsgrensen. Vi vet også at mange alvorlige ulykker skjer på dårlige fylkesveier – men dette er veier vi ikke får råd til å forbedre, når alle pengene brukes på enorme motorveier. I MDGs alternative transportplan har vi eksempelvis råd til å bruke 423 milliarder kroner til sikring av allerede eksisterende veier, nettopp fordi vi stanser eller nedskalerer store motorveiprosjekter.

Det er bevegelse i spørsmålet om motorvei i politiske kretser – som seg hør og bør. Flere og flere er enige om at hovedmålet ikke lengre er å kutte kjøretiden mellom byene med noen få minutter. Det viktigste er å investere i samferdselsprosjekter som redder liv og som står seg i tiår fremover. Da må også klima og naturkonsekvenser faktoreres inn.

Det som var moderne i politiske sirkler for 5-10 år siden, har faktisk blitt umoderne nå. Unødvendige 4-feltsveier er ett eksempel på en slik investering. Da må politikerne henge med i timen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.