Angående mulig oppsplitting av storkommunen: Hvis det kan bli lokal folkeavstemning allerede i høst – fortrinnsvis med noen ukers forhåndsstemming, for å sikre god deltakelse, så mister motparten i hvert fall argumentet om «flere års seigpining» og ditto «usikkerhet», som de har hatt det så travelt med den siste tiden.

Men la ett være soleklart: Vi skal ikke ha noen snubletråder underveis. Og da tenker jeg for eksempel på trikset med å blande inn et tredje valgalternativ, gjerne «Vet ikke», i håp om at vi skal ende opp med for eksempel 34 prosent + 33 prosent + 33 prosent, altså der man er langt unna flertall for noe som helst, slik at politikerne kan si at det ikke kom fram noe klart svar fra folket, og at de tar dette som et tegn på at vi enten er tilfredse eller i villrede, og så tilbyr de seg å «hjelpe» oss å ta avgjørelsen...

Vi skal ikke ha politikkens svar på kjeltringen som tilbyr seg å «hjelpe» den gamle damen med å ta ut penger på ATM'en, for å si det slik.

Derfor: Kun JA eller NEI. Og ikke noen ordlyd på seddelen som gjør at folk blir i tvil om hva de sier JA/NEI til. Det er ikke JA eller NEI til Nye Kristiansand, det er JA eller NEI til oppsplitting av storkommunen.

Og selvsagt: Det må ikke komme på tale at over 90.000 kristiansandere skal ha stemmerett, mot Søgne og Songdalens under 20.000 til sammen. I tillegg til den åpenbare tallmessige skjevheten: Man lot ikke slaveeierne i Sørstatene avgjøre om slaveriet skulle oppheves, den gangen i 1865. Plantasjeeierne med alle sine slaver var jo ikke akkurat nøytrale i saken, de heller...

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.