Her følger det oppklarende intervjuet med Støre.

Intervjueren: Hvilke praktiske tiltak vil statsministeren sette i gang for å få kontroll over den kritiske energisituasjonen og de høye strømprisene?

Støre: Et meget interessant spørsmål som krever et svar basert på kloke og gjennomtenkte valg som krever en seriøs utredning. Regjeringen har derfor satt ned 5 energikommisjoner som skal utrede en ansvarlig energipolitikk.

Intervjueren: Når situasjonen er så prekær som den er, vil det ikke bare forverre og forlenge strømkrisen for industrien og den vanlige borger ved å sette ned disse energikommisjonene?

Støre :Regjeringen synes synd på folk, og folk skal være glade for at de i denne krevende tiden har en regjering av Ap og Sp.

Intervjueren : Kan du vise til denne takknemligheten fra folket når regjeringen lar strømselskapene eksportere som før, og regjeringen bare kommer med milde anbefalinger til kraftselskapene om å begrense eksporten noe de ikke ønsker å ta hensyn til?

Støre: Velgerne forstår ikke helt dette med strøm. Vi må avveie visse hensyn opp mot hverandre ved å sikre kraftselskapenes profitthensyn, og EUs krav om leveranser av kraft. Derfor må norske forbrukere betale høye strømpriser. Magasinfyllingen har ingen innvirkning på strømprisen.

Intervjueren: Tror du på dette selv ?

Støre: I tørrår må vi importere dyr kraft fra EU, og hvis EU trenger kraften selv og det blåser lite er vi ille ute. Den varmen kapitalistene med sin grådighet vil oppleve ved å tappe ned vannmagasinene vil imidlertid samlet sett være større enn den varmen folket vil oppleve ved lavere strømpriser. Nedtappingen av magasinene er derfor samfunnsnyttig.

Intervjueren: Og hva hvis det også blir en tørr høst her hjemme?

Støre: Jeg og Ap er meget sterke i troen og tror på overnaturlige mirakler om at værgudene skal stå oss bi slik at det skal regne akkurat så mye og til rett tid at vi ikke får en strømkrise til vinteren.

Intervjueren: Mange takk for meget klare og opplysende svar i dette intervjuet

Støre: Bare en utsøkt glede å gi så mange klare og opplysende svar til pressen og det norske folk.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.