• Å dekke åsene og heiene med bråkende, skjemmende megatårn gjør at motivasjonen for å bo i bygdene rokkes ved, skriver innsenderen. FOTO: Martinsen, Jarle

Et indre Agder fritt for vindparker

Det er for tiden stor motstand – spesielt i distriktene – over det ganske land og nå i Indre Agder mot å forsøple fjellet med etablering av vindparkanlegg.