• – Norge er alt tett tilknyttet EU, men EØS-avtalens største svakhet er at den utelukker oss fra medbestemmelse og påvirkning i EU, skriver innsender. FOTO: FRANCOIS LENOIR / X01164

Det finnes bare ett alternativ til EØS

EØS-avtalen er Norges desidert viktigste avtale. Avtalen sikrer muligheter for norske borgere i utlandet, skaper tusenvis av arbeidsplasser, gir norske bedrifter muligheter til å eksportere til hele Europa og sikrer inntekter til velferdsstaten.