• FOTO: Reidar Kollstad

Skyver KrF Sørvestbanen ut i det blå?

Irene Solli kjempet fram tog-krav på KrF-landsmøtet: «Jeg er veldig fornøyd med at landsmøtet så samlet har vist et klart trykk på prioritering av tog og skinnegående kollektivtransport.» (Fævennen 30. april).