• FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Arbeider med ny E39 og forurensingsloven

I månedsskiftet mars / april fikk Naturvernforbundet en bekymringsmelding fra en flittig turgåer i Vågsbygdskogen.