• FOTO: Kollstad, Reidar

Datalagringssentrene kan bli internasjonale suksesser

For tiden er det store pågående prosjekter med å få i gang datalagringssentre, som store selskaper vil bruke til lagring av data.