I dag har vi en fraværsgrense som gjør både skolehverdagen vanskeligere for elevene og forsterker trykket på et allerede presset helsevesen. Fraværsgrensa må forbedres!

I dag er grensa i fagene på videregående skole på 10%. Denne grensa er rigid og en stressfaktor for mange. Fag som gym og programfag har ofte bare 1 time i uken. Det betyr at man kun kan være borte 1 time i halvåret. Disse fagene blir for mange vanskelige å bestå bare fordi vi har kjøretimer og andre ting som ofte havner i skoletiden.

Slik som fraværsgrensa er nå så må man gå til fastlegen og få en legeerklæring på at man er syk – selv om det kun er helt vanlige sykdomsforløp. Det er unødvendig at om vi unge blir syke må vi gå til lege for å få godkjent fravær. Flere fastleger jobber allerede overtid, og en ny studie viser at kun 3% av nyutdannede leger vil bli fastlege.

Legen skal være tilgjengelig for de som faktisk trenger det. Derfor er det tragisk at vi som har omgangssyke bruker kapasiteten til noen som kanskje trenger det mer for å få hjelp.

For å slippe alt det unødvendige arbeidet med å både betale for legetime og legebesøk for vanlige sykdom symptomer som går over av seg selv – velger heller folk å gå syke på skolen.

Resultatet er at flere blir smittet og det blir mindre læring på skolen. Vi trenger en fraværsgrense hvor helsesykepleier kan godkjenne fravær.

KrFU sitt forslag er å gjøre det enklere for hver enkelt elev å kunne få gyldig fravær. Ved å la helsesyketjenesten på skolen skrive ut gyldig fravær vil køene til fastlegen bli kortere. Hvis man kan gå til helsesøster og få hjelp, og eventuelt gyldig grunn for fravær ville det kanskje være til hjelp, og i tillegg sette en lavere terskel.

Som samfunnet endrer seg er vi også nødt til å endre på grensene.

Vi håper politikerne tar dette opp - før køene for de som sliter blir enda lengre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.