• Stadig flere ungdomspartier tar til orde for en abortgrense som i enda større grad enn dagens grense utfordrer selve tanken om menneskeverdet, skriver Hans-Fredrik Grøvan.

Kamp for menneskeverdet

Hva slags framtid går vi i møte dersom menneskeverdet står på spill? Ingen samfunn kan ta menneskeverd som en selvfølge.