• FOTO: Kollstad, Reidar

Fattigdommen må bekjempes

Sosial trygghet er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet.