• Hvis legevakten legges ned vil akuttberedskapen på kveld og i helg svekkes, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

Legevakten i Søgne og Songdalen er truet

Søgne og Songdalen har samarbeidet om en felles legevaktordning i ca 40 år, først som en kollegial ordning, senere organisert av kommunene.