• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Fartsgrenser i anleggsområder

Hvorfor er det så lite respekt for fartsgrensene i såkalte "Anleggssoner"?