• – De høye lønningene i helse sør er ofte begrunnet med «så stort ansvar». Er dette er kun et teoretisk? spør innsender. FOTO: Bjelland, Kjartan

Ingens ansvar

Dersom man setter seg inn i en bil og kjører så uforsvarlig at man kan skade andre eller i verste fall skader andre, blir man effektivt stilt til ansvar for sine handlinger.