• FOTO: FOTOGRAF_JACOBBUCHARD

Vår tids utfordringer

Tenk deg at jorda med sine utallige livsformer faktisk er et levende vesen, er det da korrekt å påstå at vår tids mennesker behandler Tellus og dens utallige livsformer krenkende?