• – Noen av dem som har satt de sterkeste sporene etter seg i verdens historie har hentet inspirasjon i sin tro, for eksempel Martin Luther King jr., Dalai Lama og Mor Theresa, skriver Kjell Ingolf Ropstad (KrF). FOTO: REUTER

Troen og samfunnet

Vi har alle verdier som former våre liv og ligger til grunn for våre tanker og handlinger. Vi må ikke undervurdere troens plass i samfunnet og den betydningen tro og livssyn har for enkeltmennesket og samfunnet som helhet.