Troen og samfunnet

Vi har alle verdier som former våre liv og ligger til grunn for våre tanker og handlinger. Vi må ikke undervurdere troens plass i samfunnet og den betydningen tro og livssyn har for enkeltmennesket og samfunnet som helhet.

Les hele saken med abonnement