– Tilgjengelig areal og kaiplass er det området kundene våre peker som viktigst for fremtidig havneutvikling, skriver havnedirektør Halvard Aglen. – Tilgjengelig areal og kaiplass er det området kundene våre peker som viktigst for fremtidig havneutvikling, skriver havnedirektør Halvard Aglen. Foto: Jacob J. Buchard

En liten virksomhet med store ringvirkninger