– Vi vet at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig, skriver høyre-politikerne. – Vi vet at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig, skriver høyre-politikerne. Foto: Terje Bendiksby

Pensjon fra første krone