• FOTO: Samuelsen, Kjetil

MDG: friluftslivets parti

Mange søker seg til skogen eller fjellet for å oppleve naturens stillhet og ro.