• – Vi er enige med Johannesen i at samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenester er av stor betydning for kvaliteten i tjenestene, skriver innsender. FOTO: Sara Johannessen

Systematisert innsats for utsatte barn

Det vises til førstelektor Baard Johannessens kronikk i Fvn 5.11.19. Johannesen beskriver, med henvisning til Baklien (2009), et samarbeid mellom barneverntjenesten og skole/barnehage preget av mistillit.